Jul 25, 2015

Memuliakan Tetamu Membawa Keberkatan dan Rahmat

Memuliakan tetamu sangat ditekankan didalam Islam.Apatah lagi di musim syawal ini,banyak rumah terbuka di adakan.Amat banyak pahala dan ganjaran yang diperolehi oleh tuan rumah yang menghidangkan makanan dan melayan tetamu sebaik-baiknya. Ikuti kisah Nabi yang Memuliakan Tetamu ini:


Ada seorang lelaki yang senang dengan kedatangan tetamu. Namun isterinya menunjukkan sikap yang sebaliknya. Setiapkali ia membawa tetamu ke rumah, isterinya menunjukkan sikap yang tidak baik.

Orang itu mengeluhkan keadaan ini kepada Rasulullah saw.

Mendengar itu, Rasulullah saw bersabda,
"Katakan kepada isterimu, hari ini Rasulullah saw dan beberapa orang sahabatnya akan bertamu ke rumah kamu"..


Rasulullah saw berpesan kepada orang itu

"Katakan kepada isterimu, supaya ia memerhatikan tetamu pada saat tetamu keluar rumah"..
Isteri laki-laki itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Pada saat tetamu masuk, ia melihat mereka membawa daging dan buah-buahan yang banyak, dan pada saat tetamu keluar mereka membawa keluar ular dan kala jengking yang begitu banyak.

Rasulullah saw bersabda,

"Kedatangan tetamu ke rumah mendatangkan kurnia yang banyak ke dalam rumah dan pada saat tetamu pergi, mereka membawa keluar berbagai bencana"..

Dengan menyaksikan hal itu, wanita itu pun berubah menjadi orang yang suka menerima tetamu.

Rasulullah saw bersabda,

"Sesungguhnya seorang tetamu yang datang mengunjungi seseorang, membawa rezeki untuk orang tersebut dari langit. Apabila ia memakan sesuatu, Allah SWT akan mengampuni penghuni rumah yang dikunjungi tersebut"..

Imam Ali bin Musa ar-Redha berkata,

"Orang dermawan adalah orang yang memakan makanan orang lain, agar orang lain dapat memakan makanannya. Adapun orang kikir adalah orang yang tidak memakan makanan orang lain, agar orang tersebut tidak memakan makanannya"..

Rasulullah saw bersabda,

"Sesuatu majlis (pertemuan) tidak akan terasa sempit dengan adanya orang-orang yang saling mencintai di dalamnya"..

Dalam kesempatan lain, Rasulullah saw bersabda,

"Setiap rumah yang tidak dikunjungi tetamu, maka malaikat pun tidak akan mengunjungi rumah tersebut"..

Imam Jaafar ash-Sadiq berkata,

" Barangsiapa mengunjungi sahabatnya semata-mata kerana Allah, nescaya Allah SWT mengutus 70 ribu malaikat untuk menyertainya"..

Para malaikat itu berkata,

'Syurga untuk kamu".. (Mizan al Hikmah)

Sesungguhnya beruntunglah rumah-rumah yang sering kedatangan tetamu. Maka itu, janganlah mengeluh jika ada orang yang ingin bertamu kerumah.

No comments:

Post a Comment